Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Υπηρεσίες

01

Στατικές Αντισεισμικές Μελέτες για Κάθε Είδος Κατασκευής

02

Μελέτες Ενίσχυσης/ Αποκατάστασης Φέρουσας Ικανότητας Κτηρίων

03

Μελέτες Αποτίμησης Κατάστασης Κτηρίων

04

Γεωτεχνικές Μελέτες

05

Κυκλοφοριακές Μελέτες

06

Διεύθυνση και Διοίκηση Έργων

07

Αποτίμηση Αστοχιών/ Πραγματογνωμωσύνες

08

Τεχνικές Συμβουλές και Tεχνική Καθοδήγηση

Έργα

δείτε μερικά από τα έργα μας

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας;

Ας πιούμε ένα καφέ και να το συζητήσουμε