Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Κέντρο Φύλαξης και Διανομής Χ.Α. Παπαέλληνας

Κατηγορία: Βιομηχανικά Κτίρια

Εργοδότης: Χ.Α. Παπαέλληνας Λτδ

Προϋπολογισμός: 10,500,000 Ευρώ

Φάση: Παραδόθηκε

Περιγραφή

Οι διαστάσεις της κάτοψεις υποδύκνειαν εξ ορισμού ότι η εισαγωγή αρμού προκειμένου να δημιουργηθούν στατικώς ανεξάρτητα τμήματα θα ηταν ευμενής. Όντως τελικά κατασκευάστηκαν 4 ανεξάρτητα κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η οροφή τους αποτελείται από ένα χαλύβδινο χωροδικτύωμα.

Ας δουλέψουμε μαζί,

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας;

Ας πιούμε ένα καφέ και να το συζητήσουμε