Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

Oι εργασίες στο SkyTower προχωρούν γοργά.

Ημερομηνία: 06.03.2018

Το πρώτο μέρος της θεμελίωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συνεργαζόμαστε με την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ για το έργο αυτό.