Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

ΧΕΡΣΑΙΑ BAΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΙ ΣΤΗΝ ΛΑΡΝΑΚΑ

Κατηγορία: Έργα Υποδομής

Εργοδότης: MEDSERV

Προϋπολογισμός: 10.500.000 EYΡΩ

Φάση: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Περιγραφή

To έργο εκτείνεται σε μια περιοχή 38000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει συνδυασμό χρήσεων και εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των γεωτρήσεων της εταιρείας ΕΝΙ. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν εγκατστάσεις παραγωγής λάσπης, σιλό φύλαξης υλικών, υπόστεγα επιθεώρησης και επισκευής εξοπλισμού, γραφεία προσωπικού και άλλα. Στο γραφείο μας ανατέθηκε πέραν του συνόλου των μελετών και σχεδίων, το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούσαν στην επίβλεψη, καθώς και ο πλήρης συντονισμός και διεύθυνση του έργου.

Ας δουλέψουμε μαζί,

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας;

Ας πιούμε ένα καφέ και να το συζητήσουμε