Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

CYMIVA TOWER

Κατηγορία: Εμπορικά Κτίρια / Γραφεία

Εργοδότης: CYMIVA

Προϋπολογισμός: 10.000.000 EUROS

Φάση: AΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφή

Νέα εμπορική ανάπτυξη στην είσοδο της Λευκωσίας αποτελούμενη από εννέα στάθμες ανωδομής και δύο υπόγειους ορόφους. Οι βαθειές εκσαφές σε επαφή με κύριο οδικό άξονα αποτέλεσαν την πρώτη πρόκληση στη φάση του σχεδιασμού. Γενικότερα, διάφορες εναλλακτικές προτάσεις διερευνήθηκαν για τον στατικό φορέα και τελικώς επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη η χρήση χαλύβδινου πλαισιωτού φορέα με την εισαγωγή σύμμικτων πλακών.

Ας δουλέψουμε μαζί,

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας;

Ας πιούμε ένα καφέ και να το συζητήσουμε