Ο Περιηγητής σας είναι πολύ παλιός με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως συμβατός.Μάθετε περισσότερα.

ARISTO PLAZA

Κατηγορία: Εμπορικά Κτίρια / Γραφεία

Εργοδότης: ARISTO PLAZA

Προϋπολογισμός: 16.000.000

Φάση: ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφή

Το κτήριο σχεδιάστηκε με επίπεδες πλάκες βασιζόμενες στη μεθοδολογία bubble deck. H απουσία πλαισιακής λειτουργίας λόγω της απουσίας δοκών, συνεπάγεται την ανάγκη εισαγωγής καταλλήλως προσανατολισμένων τοιχωμάτων για την παραλαβή της σεισμικής δράσης.

Ας δουλέψουμε μαζί,

Θα θέλατε να εργαστείτε μαζί μας;

Ας πιούμε ένα καφέ και να το συζητήσουμε